20-11-2019

Konkurs recytatorski "Wierszyki łamiące języki"

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, objęte opieką logopedyczną do
wzięcia udziału w VIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”.
Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2019 r. o godz.11.00 w auli Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wieliczce. Uczestnicy:
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym objęte terapią logopedyczną na terenie
przedszkola, szkoły, poradni lub innej instytucji


Warunki udziału:
Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie wiersza lub jego fragmentu.
Do konkursu każda szkoła lub przedszkole z powiatu wielickiego może zgłosić maksymalnie dwóch
uczestników na adres e-mail: arozak@poradnia-wieliczka.pl.
Opiekunowie zgłoszonych uczestników konkursu zostaną powiadomieni na wskazany adres e-mail
i/lub kontakt telefoniczny o zakwalifikowaniu dziecka do konkursu.


Przy zgłoszeniu uczestnika konkursu należy podać:
– imię i nazwisko dziecka/wiek,
– tytuł prezentowanego utworu,
– imię i nazwisko opiekuna,
– telefon kontaktowy/e-mail,
– nazwę reprezentowanej szkoły lub przedszkola.


Miejsce i czas:
Aula Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce,
ul. Niepołomska 26 c,
13 grudnia 2019 r., godz. 11.00


O udziale w konkursie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Zakwalifikowanych zostanie maximum 18 dzieci !

Serdecznie zapraszamy:
Zespół Logopedów
Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator konkursu: Anna Różak: arozak@poradnia-wieliczka.pl

Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót