17-09-2019

Rozpoczynamy nabór na zajęcia „Wiem co czuję”

Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas 0-III, ostrożnych w kontaktach, dla których wyzwanie stanowi nawiązywanie relacji rówieśniczych, a także rozpoznawanie i regulacja emocji.Cele zajęć:

  • rozwijanie zdolności rozpoznawania i nazywania emocji podstawowych (np. strach, radość, smutek, złość, wstręt) złożonych (np. duma, wstyd) u siebie i innych
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcji pełnionych przez emocje w ludzkim organizmie (o czym mówi nam każda emocja)
  • poszerzenie wiedzy na temat różnic indywidualnych i kulturowych dotyczących doświadczania emocji rozwijanie zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z emocjami
  • poszerzanie umiejętności wyciszania się i relaksacji
  • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez ćwiczenie zdolności do przyjmowania perspektywy innego człowieka

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 08. 10. 2019r. Planujemy 10 spotkań z dziećmi i dwa spotkania z rodzicami (informacyjne i podsumowujące).

Termin realizacji zajęć: wtorki godz. 16:00 (I grupa) i 17:00 (II grupa)

Zajęcia będą prowadzić:
Ewa Kapusta – psycholog
Paulina Szydłowska – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
ekapusta@poradnia-wieliczka.pl
pszydlowska@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej
6. Informację na temat trudności dziecka
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót