10-05-2019

Majowe spotkanie dla koordynatorów współpracy z Poradnią, zapraszamy

W ramach cyklu „Wspomagamy pracę szkoły” będziemy kontynuować analizę sytuacji szkolnej uczniów ze zdiagnozowaną afazją. Zgodnie z Państwa życzeniem na najbliższym spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane ze wsparciem starszych uczniów (klasa IV – VIII), w tym w szczególności: trudności jakie mogą napotykać dzieci z afazją w trakcie nauki szkolnej, skuteczne metody pomocy terapeutycznej oraz formy dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

Warsztaty poprowadzą: psycholog Agnieszka Chlanda oraz logopeda Ewa Chybińska-Piekarz.

Planowane są dwa terminy spotkań:

- 16 maja o godzinie 9.00 (czwartek)

- 20 maja o godzinie 15.00 (poniedziałek).


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót