18-09-2018

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia MALI ŚMIAŁKOWIE

Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,adaptacji do nowych i trudnych sytuacji oraz rozpoznawaniu, wyrażaniu i regulowaniu emocji.Celem zajęć jest:

• trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

• uczenie się rozpoznawania własnych emocji i potrzeb;

• metody radzenia sobie z emocjami;

• regulowanie napięć emocjonalnych;

• budowanie pozytywnej samooceny;

• wzmacnianie wiary we własne możliwości;

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.


Rozpoczęcie zajęć planowane jest na dzień 4 października (lub po skompletowaniu grupy) i będzie poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.


Termin realizacji zajęć: czwartki, godzina 16:00


Przewidujemy 11 spotkań z grupą.


Ilość uczestników: do 10 osób


Zajęcia prowadzić będą:

Aneta Lembas – psycholog

Marta Głąb – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:

alembas@poradnia-wieliczka.pl

mglab@poradnia-wieliczka.pl
W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Data urodzenia dziecka

3. Placówka, do której uczęszcza

4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej

5. Numer telefonu osoby kontaktowej

O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.


Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

Serdecznie zapraszamy! :)Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót