13-09-2018

Rekrutacja na zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas IV– VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach. Cele zajęć:

- wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego

- uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie

- nabywanie umiejętności pracy w grupie

- kształtowanie inteligencji emocjonalnej i nabywanie kompetencji społecznych

- korygowanie niekorzystnych doświadczeń emocjonalnych


Pierwsze zajęcia planowane są na 1 października 2017 ( lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.


Termin realizacji zajęć: poniedziałki

- godzina 16:00 uczniowie klas IV – VI

- godzina 18:00 uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjalnych


Przewidujemy ok. 12 spotkań z grupą.

Ilość uczestników: do 10 osób


Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:

Elżbieta Kopytek ekopytek@poradnia-wieliczka.pl

Klaudia Szeląg kszelag@poradnia-wieliczka.pl


O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.


Miejsce realizacji zajęć:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA


Osoby prowadzące:

Elżbieta Kopytek – psycholog, socjolog, doradca zawodowy

Klaudia Szeląg – psycholog, pedagog


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót