12-09-2018

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia POMYSŁOWA GŁOWA

Pomysłowa głowa to zajęcia przeznaczone dla dzieci uzdolnionych w wieku 5-6 lat. Ich głównym celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego dzieci. Cele zajęć:

• stymulowanie rozwoju poznawczego;

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

• kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;

• wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.


Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 4 października (lub po skompletowaniu grupy) i będzie poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.


Termin realizacji zajęć: czwartki godzina 15:00


Przewidujemy 14 spotkań z grupą.


Ilość uczestników: do 10 osób


Zajęcia prowadzić będą:

Beata Długoszewska – psycholog

Marta Głąb – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:

bdlugoszewska@poradnia-wieliczka.pl

mglab@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Data urodzenia dziecka

3. Placówka, do której uczęszcza

4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej

5. Numer telefonu osoby kontaktowej

O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.


Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c

Serdecznie zapraszamy! :)


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót