04-09-2018

Rozpoczynamy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”!

Zapraszamy do udziału dzieci z klas 2 - 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego.Cele zajęć:


Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Nauka współdziałania w grupie rówieśniczej.

Świadome, wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami.

Kształcenie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podjęcia odpowiedzialności za swoje postepowanie.

Uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Zwiększanie poczucia własnej wartości i samooceny.


Zajęcia z dziećmi rozpoczną się 10 października 2018 r. i zakończą się w styczniu 2019 r.

Przewidujemy 10 spotkań z dziećmi oraz 2 spotkania z rodzicami.

Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu, w środy, w godzinach:

I grupa - dzieci młodsze 16.00 – 17.00

II grupa - dzieci starsze 17.30 – 18.30


Zgłoszenia zawierające informacje: imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica, należy wysyłać na adres :

akorczynska@poradnia-wieliczka.pl


Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.


Osoby prowadzące:

Anna Kurańda-Korczyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

Anna Sroga - psycholog


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót