24-01-2018

Rozpoczynamy kolejną rekrutację na zajęcia socjoterapeutyczne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Wielickiego Równocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do grupy dla uczniów klas gimnazjalnych. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Cele zajęć:

- wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego;

- uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie;

- nabywanie umiejętności pracy w grupie;

- kształtowanie inteligencji emocjonalnej i nabywanie kompetencji społecznych;

- korygowanie niekorzystnych doświadczeń emocjonalnych.


Pierwsze zajęcia planowane są na 5 marca ( lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.

Termin realizacji zajęć: poniedziałki godzina 16:00Przewidujemy 12 spotkań z grupą.

Ilość uczestników: do 10 osób


Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:

Dorota Baran dbaran@poradnia-wieliczka.pl

Elżbieta Kopytek ekopytek@poradnia-wieliczka.pl

O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA


Osoby prowadzące:

Dorota Baran – pedagog, socjoterapeuta

Elżbieta Kopytek – socjolog, doradca zawodowy


Serdecznie zapraszamy! :)


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót