05-10-2017

Zachęcamy szkoły do pracy metodą Superwizji

Superwizja jest metodą grupowego rozwiązywania problemów, z którą pracownicy poradni zapoznali się, współpracując z niemieckimi psychologami w ramach projektu Comenius Regio. Pracę tą metodą przedstawiamy szkołom od dwóch lat. W tym roku możemy wesprzeć pracując tą metodą kolejnych pięć szkół.Dzięki superwizji nauczyciele rozwijają swoje kompetencje zawodowe, bazując na wiedzy i doświadczeniu własnym oraz kolegów, a także udzielają sobie wsparcia w trudnych sytuacjach dotyczących pracy zawodowej. Dodatkowo superwizja rozwija kompetencje interpersonalne uczestników oraz integruje grupę. Aby przybliżyć Państwu metodę superwizji proponujemy spotkanie pracowników poradni z całą Radą Pedagogiczną. Spotkanie obejmuje część teoretyczną – prezentację metody oraz część praktyczną – "próbkę superwizji" dla chętnych. Następnie, w przypadku zebrania się grupy, zaproponujemy trzy kolejne spotkania (w około miesięcznych odstępach), które będą miały na celu przećwiczenie metody i usamodzielnienie się grupy. Po tym okresie pracownicy poradni będą służyć grupie pomocą w przypadku ewentualnych trudności. Pracownicy poradni utworzyli pięć zespołów, które będą pracowały z nauczycielami na terenie szkół. W przypadku zainteresowania prosimy o zapoznanie się z terminami i wybór jednej z opcji (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Rejestracja rozpocznie się 11.10.2017 r. o godzinie 10.00 Link do rejestracji: Rejestracja UWAGA! Aby skutecznie zakończyć rejestrację konieczne jest potwierdzenie przez link przesłany na podany adres mailowy. 19.10.2016 - Zachęcamy szkoły z gminy Niepołomice do pracy metodą Superwizji 16.11.2015 - Zachęcamy Szkoły z gmin Gdów i Kłaj do pracy metodą Superwizji


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót