31-10-2016

Wspomagamy pracę szkoły

Serdecznie zapraszamy Koordynatorów współpracy z poradnią oraz zainteresowanych Nauczycieli na spotkania z cyklu „WSPOMAGAMY PRACĘ SZKOŁY”. Spotkania te będą służyć przede wszystkim usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami Poradni a pracownikami z różnych placówek oświatowych. Głównymi celami jakie sobie stawiamy są zapoznawanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, a także, w miarę zgłaszanych potrzeb, rozwiązywanie bieżących problemów. Chcielibyśmy, by spotkania te miały charakter cykliczny (raz w miesiącu).Podczas pierwszego spotkania chcielibyśmy zająć się tematem ciągle aktualnym – dokumentów wydawanych przez poradnię diagnozowanym uczniom, a dokładniej przypomnieć procedurę ich wydawania, omówić przesłanki uzasadniające ich wydanie, a także konsekwencje posiadania opinii lub orzeczenia (dla ucznia i jego rodziców oraz dla nauczycieli i szkoły). Mamy nadzieję, że atmosfera spotkań będzie sprzyjała dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz, że efektem naszych spotkań będzie ugruntowanie i usystematyzowanie Państwa wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. Osoby prowadzące spotkanie: Maria Włodarz – pedagog, dyrektor poradni oraz Sylwia Miotk-Sokołowska – psycholog, zastępca dyrektora. Termin i miejsce spotkania: 10.11.2016 r. (czwartek), godz.9.00, aula Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. Poranna godzina jest naszą odpowiedzią na sugestie Państwa Dyrektorów złożone w trakcie spotkania ws. organizacji wspomagania szkól i przedszkoli. Z uwagi na fakt, iż grupa nie reprezentowała całego środowisko szkolnego Powiatu Wielickiego, pozostajemy otwarci na inną propozycję czasu spotkania, którą w przyszłości postaramy się uwzględnić. 14/12/2015 - Szkolenia dla koordynatorów współpracy z Poradnią – koniec rejestracji. 26/11/2015 - Szkolenia dla Koordynatorów współpracy z poradnią. 16/11/2015 - Dobiega końca pierwszy etap wdrażania modelu systemowego wspomagania. 19/10/2015 - Warsztaty dla dyrektorów przedszkoli i szkół powiatu wielickiego. 24/09/2015 - Zapraszamy szkoły i przedszkola powiatu wielickiego do współpracy.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót