19-10-2016

Zachęcamy szkoły z gminy Niepołomice do pracy metodą Superwizji.

Superwizja jest metodą grupowego rozwiązywania problemów, z którą pracownicy poradni zapoznali się, współpracując z niemieckimi psychologami w ramach projektu Comenius Regio. W minionym roku szkolnym z superwizji skorzystały zainteresowane szkoły z gmin Gdów i Kłaj.Dzięki superwizji nauczyciele rozwijają swoje kompetencje zawodowe, bazując na wiedzy i doświadczeniu własnym oraz kolegów, a także udzielają sobie wsparcia w trudnych sytuacjach dotyczących pracy zawodowej. Dodatkowo superwizja rozwija kompetencje interpersonalne uczestników oraz integruje grupę. Aby przybliżyć Państwu metodę superwizji proponujemy spotkanie pracownika poradni z całą Radą Pedagogiczną. Spotkanie obejmuje część teoretyczną – prezentację metody oraz część praktyczną – „próbkę superwizji” dla chętnych. Następnie, w przypadku zebrania się grupy, zaproponujemy trzy kolejne spotkania (w godzinach popołudniowych), które będą miały na celu przećwiczenie metody i usamodzielnienie się grupy. Po tym okresie pracownicy poradni będą służyć grupie pomocą w przypadku ewentualnych trudności. Ze względów organizacyjnych, w pozostałych gminach powiatu wielickiego planujemy szerzyć wiedzę na temat superwizji w kolejnych latach. Pracownicy poradni utworzyli cztery zespoły, które będą pracowały z nauczycielami na terenie szkół. W związku z tym, w bieżącym roku szkolnym proponujemy prezentację metody czterem szkołom z Gminy Niepołomice (według kolejności zgłoszeń). Prosimy o zapoznanie się z terminami i wybór jednej z opcji.

OpcjaSuperwizorzySpotkanie z Radą Pedagogiczną, prezentacja metody (2h)Kolejne spotkania superwizyjne (2h)
IAlicja Kira, Marzena Bartosik24.11.2016 r.12.01.2017 r., 23.02.2017 r., 23.03.2017r., 18.05.2017 r.
IIElżbieta Kawa Marta Dudek25.11.2016 r.10.01.2017 r., 21 02.2017 r., 21.03.2017 r., 16.05.2017 r.
IIIAnna Kuranda-Korczyńska Helena Kotula - Tracz01.12.2016 r.12.01.2017 r. 02.03.2017 r. 06.04.2017 r. 08.06.2017 r.
IVAgnieszka Chlanda Magdalena Knapek08.12.2016 r.12.01.2017 r. 23.02.2017 r. 23.03.2017 r. 18.05.2017 r.
Aby zarezerwować termin prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego Serdecznie zapraszamy!


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót