16-11-2015

Zachęcamy Szkoły z gmin Gdów i Kłaj do pracy metodą Superwizji.

Superwizja to metoda grupowego rozwiązywania problemów, z którą pracownicy poradni zapoznali się współpracując z niemieckimi psychologami w ramach projektu Comenius Regio.Dzięki tej metodzie nauczyciele rozwijają swoje kompetencje zawodowe, bazując na wiedzy i doświadczeniu zarówno własnym, jak i kolegów, a także udzielają sobie wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych. Dodatkowo superwizja rozwija kompetencje interpersonalne uczestników oraz integruje grupę. Aby przybliżyć Państwu metodę superwizji proponujemy spotkanie pracownika poradni z całą radą pedagogiczną. Spotkanie to obejmuje część teoretyczną – prezentację dotyczącą metody oraz część praktyczną – „próbkę superwizji” dla chętnych. Następnie, w przypadku zebrania się grupy, zaproponujemy 3 kolejne spotkania (w godzinach popołudniowych), które będą miały na celu przećwiczenie metody i usamodzielnienie się grupy. Po tym okresie pracownicy poradni będą służyć grupie pomocą w przypadku ewentualnych trudności. Pracownicy poradni utworzyli 5 zespołów superwizyjnych, które będą pracowały z nauczycielami na terenie szkół – w związku z tym w bieżącym roku szkolnym planujemy objąć tą metodą pracy 5 szkół (według kolejności zgłoszeń). Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi terminami i wybór jednej z opcji. Ze względów organizacyjnych w pozostałych gminach powiatu wielickiego będziemy szerzyć wiedzę na temat superwizji w kolejnych latach. Terminy do wyboru:

OpcjaSuperwizorzyDni tygodniaSpotkanie z całą radą pedagogiczną szkoły (3h)Kolejne spotkania superwizyjne (2h)
IWeronika Dilling
Marzena Bartosik
poniedziałki7.12.201511.01.2016r.
15.02.2016r.
14.03.2016r.
IIDanuta Siewiorek
Małgorzata Woźniak
wtorki8.12.201512.01.2016r.
09.02.2016r.
08.03.2016r.
IIIElżbieta Kawa
Anna Kuranda-Korczyńska
czwartki03.12.2015r.07.01.2016r.
04.02.2016r.
03.03.2016r.
IVSylwia Miotk-Sokołowska
Katarzyna Skucha
czwartki10.12.2015r.14.01.2016r,
18.02.2016.
17.03.2016r.
VAgnieszka Chlanda
Magdalena Knapek
czwartki17.12.2015r.14.01.2016r.
18.02.2016r.
21.04.2016r.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót