14-04-2015

KONFERENCJA "AFAZJA – DIAGNOZA, KSZTAŁCENIE, TERAPIA"

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce zaprasza na konferencję "Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia", która odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w Kampusie Wielickim. Na konferencji prezentowane będą zagadnienia dotyczące objawów oraz diagnozy specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka. Omawiane będą przepisy prawne związane z kształceniem dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.Poruszana będzie również problematyka terapii w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia dziecka w szkole i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją.

Organizatorami konferencji wraz z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce są krakowskie placówki: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

Zapraszamy pracowników poradni, rodziców i opiekunów, nauczycieli, lekarzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką niedokształcenia mowy o typie afazji.

Specjalistów zaangażowanych w diagnozę i terapię dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji zapraszamy do dyskusji w jednej z grup panelowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Adres: Kampus Wielicki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

Program konferencji:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 Powitanie i otwarcie konferencji – Maria Włodarz, oligofrenopedagog, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

9.45 – 10.15 Niedokształcenie mowy o typie afazji – opis zaburzenia i sytuacja prawna dzieci afatycznych – Anna Paluch, psycholog, logopeda, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

10.15 – 10.45 Diagnoza specyficznych zaburzeń w rozwoju mowy i języka – AFAZJA. Procedura postępowania – Elżbieta Drewniak-Wołosz, psycholog, logopeda, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie

10.45 – 11.10 Medyczna diagnoza afazji – Alicja Kubik dr n. med.

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 11.50 Terapia Dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – Terapeuci Zespołu WWRDz. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

11.50 – 12.20 Kształcenie dziecka afatycznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie – Jadwiga Polakiewicz, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie

12.20 – 12.40 Przerwa

12.40 – 13.40 Problemy diagnozy, terapii i orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej

Dyskusja w grupach:
Grupa I – Sytuacja prawna, opis zaburzenia – A. Paluch, A. Kubik
Grupa II – Diagnoza, terapia – E. Drewniak-Wołosz, J. Polakiewicz

13.50 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – Maria Włodarz, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Zaproszenie na konferencjię (PDF)


Mapa dojazdu:Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót