ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Cel zajęć:

  • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
  • rozbudzanie zainteresowania, motywacji oraz sfery emocjonalno-społecznej
  • doskonalenie umiejętności szkolnych: czytanie (technika, tempo, rozumienie), pisanie (kaligrafia i ortografia), liczenie (myślenie matematyczne)
  • wdrażanie do aktywności i systematyczności w wykonywaniu ćwiczeń o charakterze terapeutycznym w domu i w szkole
  • współpraca z rodzicami w wypracowywaniu skutecznych form i metod wspierania rozwoju dziecka

Uczestnicy: uczniowie z grupy ryzyka dysleksji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczebność grup: do 5 osób w grupie lub indywidualnie

Czas trwania zajęć: 1 x 60 min / tydz.


Termin realizacji zajęć/grupa wiekowaProwadzący zajęciaMiejsce realizacji zajęć
I i II semestr
uczniowie kl. IV – VI
Dorota Baranporadnia  Wieliczka
I i II semestr
uczniowie kl. I – III
Marta Dudekporadnia Wieliczka
I i II semestr
uczniowie kl. I – III
Jadwiga Janiczakgabinet zamiejscowy poradni - Kłaj, ZSO Targowisko
I i II semestr - uczniowie SPAnna Kuranda-KorczyńskaGabinet zamiejscowy - Gdów, SP Marszowice


Forma zgłoszeń: telefonicznie lub osobiście w poradni


Pobierz ulotkę w formacie PDF


Powrót