14-09-2017

"Ku bliskości"

Od 20.09.2017r. rusza w naszej poradni nowa grupa warsztatowa skierowana do dzieci 4 i 5 letnich oraz ich rodziców. Zajęcia oparte będą o elementy rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez przemocy. Ich celem będzie wzmocnienie więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami, poszerzenie kompetencji rodzicielskich oraz poznanie świata emocji dziecka. W pierwszej edycji pilotażowej udział wezmą podopieczni naszej poradni. Zespół terapeutyczny: Elwira Lenartowicz i Patrycja Pieter

Więcej

14-09-2017

Rekrutacja na zajęcia "LOGORYTMIKA"

Zapraszamy na grupowe zajęcia z logorytmiki dzieci 6-8 letnie, które mają trudności ze słuchowym różnicowaniem głosek, z sylabizowaniem i głoskowaniem wyrazów lub nie wymawiają w mowie spontanicznej głosek sz, ż, cz, dż.

Więcej

07-09-2017

Rekrutacja na zajęcia „W zgodzie z innymi”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zajęć dla dzieci nadpobudliwych pt.„W zgodzie z innymi”. Zajęcia w nowym roku szkolnym będą odbywać się w środy o godz.17.00. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 4.10.2017 r.

Więcej

04-09-2017

Nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas 2 - 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego. Zajęcia rozpoczną się 11 października i zakończą się w styczniu 2018 r.

Więcej

03-09-2017

Zapisy na zajęcia grupowe Gimnastyka Sensoryczna

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w zajęciach grupowych stymulujących rozwój sensomotoryczny - Gimnastyka Sensoryczna - do zapisów na kolejną edycję zajęć. Zajęcia rozpoczną się 03 października 2017 roku, zaś warunkiem udziału w nich dziecka jest posiadana opinia o przebiegu procesów integracji sensorycznej (diagnoza procesów integracji sensorycznej).

Więcej

03-09-2017

„ŁOWCY ODWAGI”- nowa grupa dla 5- i 6-latków!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia "ŁOWCY ODWAGI" dla dzieci nieśmiałych i o małej pewności siebie. Zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny, rozwijanie pewności siebie, wspieranie rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Więcej

02-09-2017

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Więcej

01-09-2017

Rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018

Więcej

NOWSZE WPISY

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  

STARSZE WPISY