02-10-2017

W rytmie mowy - rekrutacja na grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepłynnością mowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach „W rytmie mowy”. Jest to cykl grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci jąkających. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-7 lat. Rozpoczną się po zebraniu grupy, najwcześniej 19 października 2017 r. Będą się odbywały w siedzibie Poradni w Wieliczce, w gabinecie nr 15, w każdy czwartek w godzinach 16.00-17.00. Zajęcia będą prowadzone w małej 4-6 osobowej grupie.

Więcej

27-09-2017

Rekrutacja na zajęcia socjoterapeutyczne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ” Zapraszamy do udziału dzieci z klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas VII i gimnazjum

Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.

Więcej

27-09-2017

Rekrutacja na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: „Jak polubić czytanie i pisanie”

Celem zajęć jest kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania oraz rozwijanie i usprawnianie tych umiejętności, poprzez:
- stymulowanie i usprawnianie funkcji słuchowo-językowych;
- stymulowanie i usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych;
- rozwijanie sprawności ręki;
- ćwiczenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia;
- rozbudzanie motywacji do wysiłku w pokonywaniu trudności oraz wiary we własne możliwości;
- wzmacnianie mocnych stron dziecka;
- rozwijanie zainteresowania książką, czasopismem dziecięcym oraz chęci do czytania;
- wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Więcej

20-09-2017

Piknik sportowy "Dziecięce harce 2017"Piknik odbędzie się w sobotę 7 października 2017 roku w godzinach 10.00 - 13.00 na boisku sportowym przy Kampusie Wielickim (ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 105, Wieliczka). W razie brzydkiej pogody impreza będzie przeniesiona do hali sportowej Kampusu. Piknik organizowany jest przez Zespół Szkół im. Brata A.Kosiby przy współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce.

Więcej

19-09-2017

Zakończono nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”.

Zakończono nabór na zajęcia socjoterapeutyczne "PoMosty", w obu grupach. Serdecznie dziękujemy za liczne zgłoszenia. Rodziców zakwalifikowanych uczestników zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 11 października, o godzinie 16:00 (klasy I-III) oraz o 17:30 (klasy IV-VI). Wszystkich chętnych do uczestniczenia w zajęciach zachęcamy do rekrutacji w kolejnej edycji. Anna Kuranda-Korczyńska Agata Harsze-Wojciechowska

Więcej

15-09-2017

Uwaga Rodzice dzieci zgłoszonych do udziału w zajęciach grupowych Gimnastyka Sensoryczna!

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami i dużą liczbą zgłoszeń informujemy, że zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem do udziału w grupie. Konieczne okazało się wprowadzenie dodatkowych kryteriów naboru.

Więcej

15-09-2017

Rekrutacja na zajęcia "Sensorynki"

Zajęcia adresowane są dla dzieci 2-4 letnich objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, a także diagnozowanych w tutejszej Poradni, jako dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, niepełnosprawnością ruchową oraz opóźnionym rozwojem mowy. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Odbywają się z udziałem jednego rodzica/opiekuna.

Więcej

15-09-2017

„Wokół terapii ręki” - rekrutacja na zajęcia

Rozpoczynamy rekrutację na nowe zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 4 – 5 lat doświadczających trudności podczas wykonywania czynności graficznych i manualnych. Zajęcia rozpoczną się 3 października (po zebraniu się odpowiedniej liczby uczestników) i będą trwać do 19 grudnia br. Spotkania terapeutyczne będą realizowane raz w tygodniu – we wtorki o godzinie 16.

Więcej

NOWSZE WPISY

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  

STARSZE WPISY