24-01-2018

Zakończenie III edycji zajęć "KoncentRAKI"

Wczoraj (23.01.2018 r.) odbyło się ostatnie spotkanie już trzeciej edycji zajęć „KoncentRAKI”.

Więcej

24-01-2018

Spotkanie sieci - Pomoc logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach sieci doskonalenia „Pomoc logopedyczna” dn. 2 lutego , o godz. 14.00 w auli Poradni. Planowany temat prelekcji to „Zabawy logopedyczne w przedszkolu”.

Więcej

23-01-2018

Sieć współpracy i samokształcenia "Autyzm - wprowadzenie"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na spotkanie odbywające się w ramach sieci współpracy. Spotkanie będzie poświęcone uporządkowaniu podstawowych wiadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i charakterystycznych problemów dzieci nim dotkniętych. Spotkanie odbędzie się w dniu 31.01.2018 o godzinie 15.30 w siedzibie Poradni (aula).

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy:
akira@poradnia-wieliczka.pl

Więcej

17-01-2018

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Więcej

16-01-2018

Warsztaty: Jak wspierać dziecko nieśmiałe?

Tematyka: - przyczyny nieśmiałości; - pochwały wzmacniające w dziecku pewność siebie; - sposoby pracy z dzieckiem nieśmiałym/niepewnym siebie.

Więcej

15-01-2018

Kolejne spotkanie sieci „Ruch to zdrowie - praca z dzieckiem z deficytami motorycznymi i sensorycznymi”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie sieci doskonalenia „Ruch to zdrowie”, które odbędzie się 30 stycznia o godz. 16.00 w siedzibie głównej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Więcej

13-01-2018

Rekrutacja na zajęcia "Gimnastyka Sensoryczna"

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w zajęciach grupowych stymulujących rozwój sensomotoryczny - Gimnastyka Sensoryczna - do zapisów na kolejną edycję zajęć. Zajęcia rozpoczną się 27 lutego 2018 roku, zaś warunkiem udziału w nich dziecka jest posiadana opinia o przebiegu procesów integracji sensorycznej (diagnoza procesów integracji sensorycznej).

Więcej

09-01-2018

Wspomagamy Pracę Szkoły - Warsztaty afazja

Szanowni Państwo, w styczniu w ramach wspomagania pracy Szkół i Przedszkoli serdecznie zapraszamy na trzecią edycję warsztatów dla nauczycieli, którzy uczą dzieci ze zdiagnozowaną afazją.

Więcej

NOWSZE WPISY

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  

STARSZE WPISY