25-01-2018

Warsztaty dla Rodziców Dzieci ze spektrum autyzmu

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi trudnościami na specjalnie z myślą o nich stworzone warsztaty. W szczególności zapraszamy tych rodziców, którzy od niedawna mierzą się z diagnozą dziecka, ale również wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności skutecznego wspierania dziecka w rozwoju. W czasie warsztatów zdobędą Państwo wiedzę, która przybliży do rozumienia problemów występujących w autyzmie, jak również poszerzą praktyczne umiejętności z zakresu wspierania komunikacji dziecka, umiejętności zabawy, rozwijania kompetencji społecznych czy interweniowania w sytuacji trudniejszych zachowań.

Więcej

24-01-2018

Rozpoczynamy kolejną rekrutację na zajęcia socjoterapeutyczne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Wielickiego Równocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do grupy dla uczniów klas gimnazjalnych.

Więcej

24-01-2018

Zakończenie III edycji zajęć "KoncentRAKI"

Wczoraj (23.01.2018 r.) odbyło się ostatnie spotkanie już trzeciej edycji zajęć „KoncentRAKI”.

Więcej

24-01-2018

Spotkanie sieci - Pomoc logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach sieci doskonalenia „Pomoc logopedyczna” dn. 2 lutego , o godz. 14.00 w auli Poradni. Planowany temat prelekcji to „Zabawy logopedyczne w przedszkolu”.

Więcej

23-01-2018

Sieć współpracy i samokształcenia "Autyzm - wprowadzenie"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na spotkanie odbywające się w ramach sieci współpracy. Spotkanie będzie poświęcone uporządkowaniu podstawowych wiadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i charakterystycznych problemów dzieci nim dotkniętych. Spotkanie odbędzie się w dniu 31.01.2018 o godzinie 15.30 w siedzibie Poradni (aula).

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy:
akira@poradnia-wieliczka.pl

Więcej

17-01-2018

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Więcej

16-01-2018

Warsztaty: Jak wspierać dziecko nieśmiałe?

Tematyka: - przyczyny nieśmiałości; - pochwały wzmacniające w dziecku pewność siebie; - sposoby pracy z dzieckiem nieśmiałym/niepewnym siebie.

Więcej

15-01-2018

Kolejne spotkanie sieci „Ruch to zdrowie - praca z dzieckiem z deficytami motorycznymi i sensorycznymi”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie sieci doskonalenia „Ruch to zdrowie”, które odbędzie się 30 stycznia o godz. 16.00 w siedzibie głównej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Więcej

NOWSZE WPISY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

STARSZE WPISY