04-07-2015

„KONSTRUKTYWNA KONFRONTACJA” DLA NAUCZYCIELI NIEMIECKICH SZKÓŁ

W dniu 16.06.2015 r., w ramach podsumowania projektu Comeniu Regio , niemieccy partnerzy Projektu zorganizowali międzynarodową konferencję dla nauczycieli, kierownictwa placówek oświatowych z Nadrenii – Palatynatu oraz tamtejszych władz, która odbyła się w miejscowości Pellenz w Nadrenii – Palatynacie. Do udziału w tym edukacyjnym przedsięwzięciu zostały zaproszone Anna Kuranda-Korczyńska (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) i Małgorzata Woźniak (Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce).

Więcej

21-06-2015

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Serdecznie zapraszamy dzieci objęte terapią Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w dniu 26.06.2015r o godz.14:30 w auli Poradni. Liczymy na Waszą obecność!

Więcej

06-06-2015

COMENIUS REGIO W PORADNI

Dobiegają końca dwa lata owocnej współpracy pomiędzy Powiatem Wielickim a Nadrenią Palatynatem w ramach Comenius-Regio Partnerskie Projekty – 2013”. Projekt zatytułowany „Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dla nauczycieli - profesjonalne zarządzanie konfliktem”, był projektem aplikowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w „Konkursie 2013”. Projekt powstał z myślą o potrzebach nauczycieli napotykających trudne, konfliktowe sytuacje w pracy zawodowej. Działania w ramach projektu były realizowane w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015.

Więcej

03-06-2015

AFAZJA – DIAGNOZA, KSZTAŁCENIE, TERAPIA

Konferencja Afazja – diagnoza, kształcenie terapia, zorganizowana 2.06.2015r. przez naszą Poradnię zgromadziła w Sali Widowiskowej Kampusu Wielickiego 330 osób, pracowników szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przychodni i szpitali, gabinetów terapeutycznych, wyższych uczelni. Najliczniej reprezentowaną grupą byli nauczyciele i specjaliści realizujący zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi. Bardzo zainteresowani tematyką konferencji byli rodzice dzieci z afazją i studenci przygotowujący się do pracy z tymi dziećmi. Zaangażowani i aktywni byli pracowali poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarze i wykładowcy. Rangę zagadnienia i jego znaczenie w środowisku edukacyjnym Małopolski podkreśliła obecność władz Powiatu Wielickiego na czele ze Starostą Jackiem Juszkiewiczem oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego.

Więcej

31-05-2015

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Wszystkim Dzieciom - dużym i małym składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy dzień upłynie Wam w szczególnej atmosferze, niech przyniesie wiele miłych chwil i cudownych wspomnień. Mamy nadzieję, że Wasza ciekawość poznawania i odkrywania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie zawsze spotykać się będzie ze zrozumieniem rodziców i wychowawców, a obecne osiągnięcia edukacyjne staną się podstawą sukcesów w dorosłym życiu.

Więcej
[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]  następne >