16-09-2016

Zebranie z Rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Rozpoczynając nowy rok szkolny, serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na obowiązkowe zebranie informacyjne, które odbędzie się w piątek 07.10.2016r. o godzinie 18.00 w auli Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieliczce.

Więcej

16-09-2016

Piknik sportowy "Dziecięce harce 2016"

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz nasza Poradnia serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego do udziału w Pikniku Sportowym "Dziecięce harce".

Piknik odbędzie się w sobotę 1 października 2016 roku w godzinach 10.00 - 13.00 na boisku sportowym przy Kampusie Wielickim (ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 105, Wieliczka). W razie brzydkiej pogody impreza będzie przeniesiona do hali sportowej Kampusu. Piknik organizowany jest przez Zespół Szkół im. Brata A.Kosiby przy współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce.

Więcej

14-09-2016

Zajęcia terapeutyczne Instrumental Enrichment

W październiku rozpocznie się druga edycja zajęć terapeutycznych Instrumental Enrichment (IE). Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, którzy wykazują trudności w nauce szkolnej.

Więcej

13-09-2016

Grupowe zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów - Pewniej w dorosłość

Cele:
- lepsze radzenie sobie ze stresem
- budowanie satysfakcjonujących przyjaźni oraz związków
- poznanie metody komunikacji bez przemocy
- rozpoznanie własnych potrzeb i sposobów ich zaspakajania
- budowanie możliwych do osiągnięcia celów
- poznanie efektywnych sposobów nauki

Więcej

13-09-2016

W rytmie mowy - rekrutacja na grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepłynnością mowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach „W rytmie mowy”. Jest to cykl grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci jąkających. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-7 lat. Rozpoczną się po zebraniu grupy, najwcześniej 6 października 2016 r. Będą się odbywały w siedzibie Poradni w Wieliczce, w gabinecie nr 13, w każdy czwartek w godzinach 16.00-17.00. Zajęcia będą prowadzone w małej 4-6 osobowej grupie.

Więcej

12-09-2016

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nauka czytania może być przyjemna !

Aktualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne adresowane są do uczniów z uporczywymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, uczęszczających do klas II i III.

Więcej

09-09-2016

„ODKRYWAM SWOJE UMIEJETNOŚCI” –zapraszamy do udziału w zajęciach rozwijających kompetencję komunikacyjną dla dzieci nieśmiałych.

Zajęcia adresowane są do dzieci: nieśmiałych, zahamowanych w sytuacji ekspozycji społecznej, mających problemy w komunikacji werbalnej (niewynikających z głębokich zaburzeń mowy), prezentujących małe nasilenie aktywności i działania.

Więcej

09-09-2016

9 września - Światowy Dzień FAS

FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy) - Jest to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń u dziecka powstałych na skutek przyjmowania alkoholu przez kobietę w ciąży.

Więcej
[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]  następne >